Ekonomiska verkningar av salmonellaövervakningen bland broiler i Finland

Finlands nationella övervakningsprogram innehåller strängare krav på salmonellaövervakningen än vad som krävs i EU:s direktiv 92/11/EG. De utökade kraven förorsakar merkostnader för den finländska broilerproduktionen.

Övervakningsprogrammets syfte är att förebygga att människor insjuknar i salmonella och härigenom spara in på samhällets hälsovårdskostnader. I undersökningen värderades kostnaderna för övervakningsprogrammet i förhållande till dess nytta. Undersökningen genomfördes i samarbete med EELAs forskningsenhet för riskbedömning och ekonomienheten vid Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi. Projektet finansierades av fonden för landsbygdsutveckling och EELA.

Forskningsgrupp

Susanna Kangas (EELA)
Tapani Lyytikäinen (EELA/Evira)
Jukka Peltola (MTT Ekonomiforskning)
Jukka Ranta (EELA/Evira)
Riitta Maijala (EELA)

Publikationer

Rapport

Kangas S., T. Lyytikäinen, J. Peltola, J. Ranta, R. Maijala 2003: Economic impacts of the Finnish Salmonella control programme for broilers. EELAs publikationer, 2, s 68.

Vetenskapliga publikationer

Kangas S., Lyytikäinen T., Peltola J.,. Ranta J. & Maijala R. 2006: Costs of two alternative Salmonella control policies in Finnish broiler production. Acta Agriculturae Scandinavica - Section C, in press.

Övrig publicering

Kangas S., T. Lyytikäinen, J. Peltola, J. Ranta, R. Maijala 2002: Broilereiden salmonellavalvonta kannattaa. Kaari, 2002, 6, s. 24-25.

 

Sidan har senast uppdaterats 31.10.2018