Enhanced Communication in Risk Analysis (ENCOMRAN)

Ett EFSA-finansierat internationellt forskningsprojekt med huvudsyftet att förbättra kommunikationen mellan riskbedömare och beslutsfattare. Kommunikationsmetoder och utmaningar i olika europeiska länder kartläggs genom en undersökning som testades i det tidigare riskkommunikationsprojektet (COMRISK) för Finland, Sverige, Tyskland och Nederländerna. Projektet tar också fram lämpliga riktlinjer för riskkommunikation för europeiska länder, som beskriver viktiga kommunikationsfaser, gemensamma fallgropar och bästa praxis.

Projektresultaten kommer att bidra till att utveckla kapaciteten för riskkommunikation på EU-nivå och skapa gemensamma europeiska riktlinjer för öppnare riskkommunikation och en effektivare riskanalysprocess.

Projektet genomförs av Livsmedelsverkets (Finland) riskvärderingsenhet, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA, Sverige), Federal Institute for Risk Assessment (BfR, Tyskland), the Federal Office of Consumer Protection and Food Safety (BVL, Tyskland) samt Nederländska Wageningen University & Research (WU).

Mer information om projekt

Pirkko Tuominen, pirkko.tuominen@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 8.10.2021