Exponering för mikrobiologiska och kemiska faror via livsmedel (BIKE) -projekt

Människor kan genom föda få i sig kemikalier och skadliga mikrober. Det är nödvändigt att utreda  hur mycket kemikalier och mikrober människor intar via födan och vilka födoämnen som i första hand gör att människor får i sig kemikalier och mikrober.

I BIKE-projektet utvecklar Eviras riskvärderingsenhet ett statistiskt program/en statistisk metod, med hjälp av vilken  människors intag av skadliga kemikalier eller mikrober kan fastställas. Programmet beaktar förekomsten av kemikalier och mikrober i livsmedel och befolkningens matkonsumtion. Det nya programmet/den nya metoden förmår bättre än tidigare modeller utnyttja bristfällig eller fragmentariska data och använda resultat som ligger under bestämningsgränsen. Dessutom kan den nya metoden som utvecklas lätt omarbetas, vilket är viktigt på grund av skillnader mellan kemikalier, mikrober och uppgifterna om näringsanvändning.

BIKE-projektet genomförs i samarbete med Enheten för livsmedels- och miljövirologi vid Helsingfors universitet. På senare tid har multinationella livsmedelsburna virusepidemier skapat hotbilder som måste tas i betraktande även i Finland. Under projektets gång samlar man in uppgifter om finländarnas konsumption av risklivsmedel. Det finns begränsat med sådana uppgifter om virus, som behövs för användningen av det statistiska program som är under utveckling. Uppgifter samlas in från många källor inom litteraturen samt genom att under projektets gång producera ett antal uppgifter som saknas.

Tidtabell 

2014 - 2017

Finansiering 

Gårdsbrukets utvecklingsfond (MAKERA), Livsmedelsverket, Helsingfors universitet

Forskningsteam

Pirkko Tuominen (Livsmedelsverket)
Jukka Ranta (Livsmedelsverket)
Johanna Suomi (Livsmedelsverket)
Kimmo Suominen (Livsmedelsverket)
Liisa Uusitalo (Livsmedelsverket)
Antti Mikkelä (Livsmedelsverekt)
Leena Maunula (HY)
Tuija Kantala (HY)
Maija Summa (HY)
Kirsi Söderberg (HY)

Projektpublicering

Ranta J, Mikkelä A, Suomi J, Tuominen P. BIKE: Dietary Exposure Model for Foodborne Microbiological and Chemical Hazards. Foods. 2021; 10(11):2520. https://doi.org/10.3390/foods10112520

Mer information om projekt

Pirkko Tuominen, pirkko.tuominen@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 1.2.2022