Integrerad livsmedelssäkerhet och spårbarhet IFSAT

Projektets målsättningar

  • Identifiera gemensamma drag i livsmedelssäkerhets- och spårbarhetssystemen.
  • Förena livsmedelssäkerhets- och spårbarhetssystemen på ett synergistiskt sätt som lämpar sig för livsmedelssektorn.
  • Påvisa vilka fördelar som en dokumentering av de förenade livsmedelssäkerhets- och spårbarhetssystemen medför.


Nätverksarbete och samarbete med andra projekt utgör en väsentlig del av projektet.

Partners i projektet

Technical University of Denmark – Danish Institute for Fisheries Research, Denmark
Danish Meat Research Institute, Denmark
JFK, Faeroe Islands
Evira, Finnish Food Safety Authority
Matis - Food Research, Innovation & Safety, Iceland
SINTEF Fisheries and Aquaculture, Trondheim, Norway
Norwegian Institute of Fisheries and Aquaculture Research, Tromsø, Norway
SIK - Swedish Institute for Food and Biotechnology, Gothenburg, Sweden

Tidtabell

2004 - 2008

Finansiering

Nordic Innovation Centre

 

Sidan har senast uppdaterats 30.10.2018