Kampylobacter i livsmedelskedjan och i miljön

Projektet är ett samprojekt mellan Eviras forskningsenhet för riskvärdering, forskningsenheten för livsmedels- och fodermikrobiologi samt avdelningen för livsmedelshygien och miljöhälsa vid Helsingfors universitet. Projektet finansieras av jord- och skogsbruksministeriet. Målsättningen med projektet är att producera information för riskhantering av kampylobacter och utvecklingen av uppföljningsprogrammen genom att bland annat:
1) reda ut hur systematisk förekomsten av kampylobacter är i slaktpartier av broiler från enskilda gårdar,
2) producera information om förekomsten av kampylobacter i badvattnen,
3) producera information om förekomst och mängder av kampylobacter i färskt kött,
4) jämföra sensitiviteten i PCR-analys och odlingsmetod samt
5) utveckla en modell för utvärdering av relativa risker för exponering via färskt broiler-, kalkon-, nöt- och svinkött samt miljön.

Forskargrupp

Jukka Ranta (Evira)
Pirkko Tuominen (Evira)
Antti Mikkelä (Evira)
Manuel Gonzalez (Evira)
Marjaana Hakkinen (Evira)
Marja-Liisa Hänninen (HU)
Ann-Katrin Llarena (HU)

Projektet genomförs av

Evira
HU

Andra samarbetspartners

Atria Suomi Oy
HK Ruokatalo Oy
Saarioinen Oy

Tidtabell

2012 - 2015

Finansiering

JSM, Evira, HU

Sidan har senast uppdaterats 31.10.2018