Cysticercos hos nötkreatur – förenkling av köttbesiktningen

Bovin cysticercos (obeväpnade bandmask, blåsmaskinfektion) är en sjukdom som orsakas av larverna av bandmasken Taenia saginata. Otillräckligt upphettat nötkött infekterat av larver kan orsaka sjukdomen hos människor. Hos människor är T. saginata -infektion vanligtvis asymtomatisk, men symtom såsom illamående, matsmältningsbesvär, allergiska reaktioner, pankreatit, tarmobstruktion, kolangit och kolecystit kan förekomma.

T. saginatas infekterar nötkreatur endast med människans avföring och sprider sig inte mellan djur. Parasiten är ovanlig i Finland. Vid köttbesiktning har detektering av parasit baserats på visuell inspektion av minst sex veckor gamla nötkreatur genom muskelinsnitt i huvud och en mer detaljerad laboratorieundersökning av eventuella muskelförändringar. Den reviderade EU-lagstiftningen har höjt åldersgränsen till 8 månader, och från djur yngre än 20 månader som har aldrig betat, kan snittet också glömmas. Det är också möjligt att snittet på slaktkroppar från äldre djur kan glömmas. Att göra dessa snitt och behandla huvudet är de svåraste och tyngsta faserna vid köttinspektion. Dessutom sänker snittet värdet på huvudkött.

Målet med projektet är

 • att studera om slaktnöt blir utsatt för T. saginata bandmask
 • att bedöma parasitens prevalens vid köttbesiktning,
 • att undersöka om det skulle vara möjligt att undvika snitt från bovina kindmuskler vid köttbesiktningen och
 • att förbättra besiktningsveterinärernas färdigheter i att upptäcka förändringar orsakade av T. saginata.

Tidtabell

2019 - 2022

Finansiering

Jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsverket (Ruokavirasto)

Forskningsgruppen

 • Antti Oksanen, djursjukdomsbakteriologi och -patologi
 • Marjatta Rahkio, köttbesiktning
 • Pirkko Tuominen, riskvärdering
 • Petra Pasonen, riskvärdering
 • Suvi Joutsen, riskvärdering
 • Terhi Järvelä, riskvärdering
 • Lea Rentsch, köttbesiktning
 • Idalina Ukkola-Cavalcanti, djursjukdomsbakteriologi och -patologi

Tilläggsuppgifter

Sidan har senast uppdaterats 30.9.2022