Livsmedelssäkerhet och produktivitet för fiskprodukter

Projektet, som drivs av Evira, Köttindustrins forskningscentral (LTK) och fiskeindustrin, syftar på att förbättra anvisningarna för bl.a. trygg framställning av konserver och att utarbeta en anvisning om bedömning och hantering av riskerna förknippade med framställning av fiskprodukter.

Det ges exempel på effekter av riskerna på egenkontrollen och anvisningarna planeras så att de även ska motsvara behoven för produktutveckling och bedömning av produktsäkerhet hos små anläggningar i fiskbranschen.

Projektet utarbetar även en riskprofil som beskriver problemfältet av livsmedelshygieniska risker förknippade med de livsmedel av fiskeriprodukter som framställs i Finland. Man ska dessutom kartlägga och presentera praktiska verktyg med särskild tillämpning på riskhantering hos i synnerhet små och medelstora företag.

Projektet främjar produktsäkerheten, och konsumenternas förtroende för fiskprodukter blir bättre.

Forskningsgrupp

Pirkko Tuominen Livsmedelssäkerhetsverket Evira Marjatta Rahkio Lihateollisuuden tutkimuskeskus, LTK

Tidtabell

2008-2010

Finansiering

Jord- och skogsbruksministeriets kvalitetsstrategi

Projektpublicering

Kalavalmisteiden turvallinen myyntiaika. Loppuraportti.

Tilläggsupplysningar

Pirkko Tuominen, pirkko.tuominen@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 30.10.2018