Riskbedömning av livsmedelssäkerhetsriskerna vid ekologisk svinköttsproduktion

Forskningens syfte är att bedöma förekomsten av vissa patogener (Yersinia enterocolitica, Yersinia pseudotuberculosis och Listeria monocytogenes) i ekologisk och konventionell produktion. I projektet undersöktes bakteriernas förekomst på svingårdar, i slakterier och i kött som levereras från styckningsanläggningar, och man utredde vilka faktorer som påverkades smittogången i produktionskedjan.

I undersökningen utreddes också om det fanns några skillnader mellan ekologisk och konventionell produktion då det gällde förekomsten av dessa bakterier. Mikrobiologisk analys och framtagandet av riskvärderingsmodeller var viktiga delar av forskningen. Med hjälp av de slutgiltiga resultaten skall man bland annat göra en utvärdering av de viktigaste riskerna för att kunna minimera förekomsten av dessa bakterier i hela produktionskedjan.

Forskningsgrupp

Riitta Maijala (Helsingfors Universitet)
Kirsi-Maarit Siekkinen (EELA)
Jukka Ranta (EELA)
Lasse Nuotio, (EELA)
Hannu Korkeala (Helsinfors Universitet)
Sanna Hellström (Helsinfors Universitet)
Riikka Laukkanen (Helsinfors Universitet)
Pilar Ortiz (Helsinfors Universitet)

Finansiering

JSM:s medel för samforskning, EELA, HU/Veterinärmedicinska fakulteten

Projektpublicering

Vetenskapliga publikationer

Ranta J, Tuominen P, Siekkinen K-M, Mikkelä A.  Bayesian Methods in Food Safety Risk Assessment, Hierarchical Models and Markov Chain Monte Carlo. 2 - 5.6.2011, Greece.
Siekkinen, K.-M., Nuotio, L., Ranta, J., Laukkanen, R., S. Hellström, Korkeala, H. & Maijala, R. 2006. Assessing hygiene proficiency on organic and conventional pig farms regarding pork safety: A pilot study in Finland. Livestock Science 104: 193–202.

Övriga publikationern och föredrag

Merivirta, E. 2004. Sioista ja niiden teurasruhoista eristettyjen Yersinia enterocolitica –bakteerikantojen tyypittäminen pulssikenttäelektroforeesin avulla. Examensarbete: Helsingin ammattikorkeakoulu, tekniikan ja liikenteen toimiala, laboratorioalan koulutusohjelma, 26 s.
Summa, M. 2004. Yersinia enterocolitican ja Yersinia pseudotuberculosiksen esiintyminen luonnonmukaisesti ja tavanomaisesti kasvatetuissa sioissa sekä niiden teurasruhoissa. Fördjupande studier: Helsingfors universitet, veterinärmedicinska fakulteten, institutionen för livsmedels- och miljöhygien, 39 s.
Laukkanen, R., Ortiz, P., Hellström, S., Siekkinen, K.-M., Ranta, J., Maijala, R. & Korkeala, H. 2004. Prevalence of Listeria monocytogenes and Yersinia pseudotuberculosis in conventional and organic pig production, preliminary results. 50th International Congress Of Meat Science and Technology. 8–13 2004, Helsinki, Finland. Abstracts, p 145. & Veterinärdagarna 20–22.10 2004, Helsingfors. Finlands veterinärförbunds föreläsningsserie, abstract, s 258-259.
Ortiz, P., Laukkanen, R., Siekkinen, K.-M., Ranta, J., Maijala, R. & Korkeala, H. 2004. Prevalence of Yersinia enterocoliticas in conventional and organic pig production. 50th International Congress Of Meat Science and Technology. 8–13 2004, Helsinki, Finland. Abstracts, p 157. & Veterinärdagarna 20-22,10 2004, Helsingfors. Finlands veterinärförbunds föreläsningsserie, abstract, s 267-268.
Ranta, J., Siekkinen, K.-M., Laukkanen, R., Ortiz, P., Korkeala, H. & Maijala, R. 2004. Quantitative risk assessment of pathogenic Yersinia and Listeria monocytogenes contamination process along production stages of organic and traditional pork meat. 50th International Congress Of Meat Science and Technology. 8–13 2004, Helsinki, Finland. Proceedings, p 719–721
Ranta, J., Siekkinen, K.-M., Laukkanen, R., Ortiz, P., Korkeala, H. & Maijala, R. 2004. Quantitative risk assessment of pathogenic Yersinia and Listeria monocytogenes contamination process along production stages of organic and traditional pork meat. 50th International Congress Of Meat Science and Technology. August 8–13 2004, Helsinki, Finland. Abstracts, p 165. & Veterinärdagarna 20-22,10 2004, Helsingfors. Finlands veterinärförbunds föreläsningsserie, abstract, s 271.
Nykänen, A., London, L., Maijala, R., Manninen, M., Myllys, V., Rinne, M., Siekkinen, K-M., Sormunen-Cristian, R. & Vanhatalo, A. 2005. Animal husbandry and food safety research under research program for organic food and farming in Finland. Ecological Production, MTT Agrifood Research Finland. Kan laddas ner från webben: >//orgprints.org/5215< (utlagd 29.11.2006).
Välkkilä, E., Laukkanen, R., Ortiz, P., Hellström, S., Siekkinen, K.-M., Ranta, J., Maijala, R. & Korkeala, H. 2005. Yersinia enterocolitica –kantojen pulssikenttätyyppien erot sikaloiden välillä. Veterinärdagarna 12-14.10. 2005, Helsingfors. Finlands veterinärförbunds föreläsningsserie, abstract, s 351.
Immonen, K. 2005. Mikrobit pelaavat elintarvikkeessa loputonta risti-nollaa. Kehittyvä Elintarvike 1: 22–23.
Immonen, K. 2004. Sianlihan mikrobit hallintaan. Lihatalous 7: 29–31.
193–202. Laukkanen, R. 2006. Tuotantomenetelmien vaikutus sianlihan yersinioosi- ja listerioosiriskeihin. Veterinärdagarna 1-3.11. 2006, Helsingfors. Finlands veterinärförbunds föreläsningsserie s 173-177 Laukkanen, R., Ortiz, P., Hellström, S., Siekkinen, K.-M., Ranta, J., Nuotio, L., Maijala, R. & Korkeala, H. 2005. Pathogenic Yersinia and Listeria monocytogenes in organic pork production NJF (Nordic Association of Agricultural Scientists) –seminar 369 “Organic Farming for a New Millenium – status and future challenges. 15−17 2005, Alnarp, Sverige. NJF Report 1: 43−46.

Sidan har senast uppdaterats 10.7.2019