Riskvärdering och kostnad-nytta-analys inom tillsynen över salmonella i foder och animalieproduktion (Fodersalmonella)

I projektet utvärderar man salmonellaexponeringen som finländska foder utsätter djuren för genom att utnyttja den information som samlats in inom salmonellakontrollen. Ett mål för särskilt intresse är foderblandningarna och koncentraten för produktionsdjur och de råvaror, som används vid blandning av foder i foderblandningsbilar och hemma på gårdarna.

Syftet med projektet är att utreda

1. hur fodertillsynen inverkar på salmonellarisken i Finland och
2. vilka kostnaderna av och fördelarna med tillsynen över salmonella i foder är.

Forskningsteam

Specialforskare Pirkko Tuominen (Evira)
Specialforskare Jarkko Niemi (Naturresursinstitutet)
Specialforskare Jukka Ranta (Evira)
Forskare Maria Rönnqvist (Evira)
Forskare Ville Välttilä (Evira)
Forskare Katriina Heinola (Luke)

Tidtabell

2013 - 2015

Finansiering

Gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera), Evira, Naturresursinstitutet

Mer information om projektet

Pirkko Tuominen, pirkko.tuominen@ruokavirasto.fi
Jarkko Niemi, jarkko.niemi@luke.fi

Publikationer och föredrag

International symposium of Salmonella and Salmonellosis, 6-8.6.2016 Saint-Malo, Frankrike:
Rönnqvist Maria, Ranta Jukka, Suominen Kimmo, Tuominen Pirkko. Risk assessment of Salmonella in feed and animal production. Föredrag.
Välttilä Ville, Ranta Jukka, Rönnqvist Maria, Tuominen Pirkko. Quantitative assessment of Salmonella risk in pig feed chain. Poster.
Heinola Katriina, Niemi Jarkko, Rönnqvist Maria, Tuominen Pirkko. Costs of a Salmonella control program in feeds in Finland. Poster.

EFSA@EXPO: Shaping the future of food safety, together, 14. - 16.10.2015 Milano, Italy: Rönnqvist Maria, Ranta Jukka, Suominen Kimmo, Tuominen Pirkko. Risk assessment of salmonella in feed and animal production. Poster.

Riskinarviointiseminaari 6.11.2015, Helsinki: Rönnqvist Maria, Salmonella sianrehutuotannossa. Muntlig presentation.
Eviran tiedepäivä 8.10.2015: Ranta Jukka, Rehusalmonellamalli. Suullinen esitys.
Eviran tiedepäivä 9.10.2014 Helsinki: Rönnqvist Maria, Rehujen ja tuotantoeläinten salmonellavalvonnan riskinarviointi ja kustannus-hyöty-analyysi-Rehunvalmistajille tehtyjen kyselyiden tuloksia. Muntlig presentation.

 

Sidan har senast uppdaterats 30.10.2018