Riskvärdering och spårbarhet inom livsmedelsindustrins produktsäkerhet

Projektets syfte är att förbättra riskhanteringen i livsmedelskedjan genom att utveckla riskvärderingsmetoder och skapa instrument för riskhanteringen. Projektet resulterar i praktiska metoder för riskvärdering i livsmedelskedjans slutända (detaljhandeln, konsumentens verksamhet), information för riskvärderingar och styrning av riskhanteringen under produktens väg från fabriken till konsumenten, en riskprofil för norovirus och utvärdering av de spårbarhetsmetoder som används i livsmedelsindustrin.

Projektledare

Laura Raaska, VTT Bioteknik

Deltagare

Pirkko Tuominen (Evira)
Liisa Sunila-Elosuo (EELA/Evira)
Kaarina Aarnisalo (VTT)
Antti Alavuotunki (VTT)
Raija Koivisto (VTT)
Minna Nissinen (VTT)
Laura Raaska (VTT)
Nina Wessberg (VTT)
Tekes
Stiftelsen för livsmedelsforskning
Finlands dagligvaruhandel rf
RavintoRaisio
Expertpartner
Allergi- och astmaförbundet
First Life Science

Vetenskapliga publikationer

U. Karlström, L. Nuotio, E. Lindfors, R. Maijala (2007). Simulation of human exposure to benzylpenicillin residues via pork originating from pigs fed with a dairy by-product. Food Additives and Contaminants 24(3): 266-273.

Tillägsuppgifer

Pirkko Tuominen, Pirkko.Tuominen@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 29.10.2018