Salmonella i äggproduktionskedjan

Studien bedömer konsumenternas risk att få salmonellasmitta via ägg i Finland och utreder det nationella salmonellaövervakningsprogrammets inverkan på denna risk. Hela produktionskedjan från primärproduktionen till konsumenten är föremål för utvärderingen.

Forskningsgrupp

Satu Lievonen (Evira)
Jukka Ranta (Evira)

Finansiering av forskning

Evira, ej utsidig finansiering

 

Sidan har senast uppdaterats 30.10.2018