Salmonella i finländsk broilerproduktion – kvantitativ riskvärdering

I studien bedömdes konsumenternas risk att få salmonellasmitta via broilerkött i Finland och utreddes det nationella salmonellaövervakningsprogrammets inverkan på denna risk. Hela produktionskedjan från primärproduktionen till konsumenten var föremål för utvärderingen.

Forskningsgrupp

Riitta Maijala (EELA)
Satu Lievonen (EELA)
Jukka Ranta från (EELA)

Finansiering

EELA, ingen extern finansiering.

Projektpublicering

Rapport

Maijala R, Ranta J. 2003. Salmonella suomalaisessa broilertuotannossa - kvantitatiivinen riskinarviointi. EELAs rapporter 04/2003. Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel EELA, Helsingfors.

Vetenskapliga publikationer och föredrag

Ranta J. & Maijala R. 2002. A Probabilistic Transmission Model of Salmonella in the Primary Broiler Production Chain. Risk Analysis, Vol. 22, No. 1, 47-58.
Maijala R, Ranta J, Seuna E, Pelkonen S, Johansson T, 2005. A quantitative risk assessment of the public health impact of the Finnish Salmonella control program for broilers. International Journal of Food Microbiology ,102, 21-35.
Maijala R, Ranta J, Seuna E, Peltola J, 2005. The efficiency of the Finnish Salmonella Control Programme. Food Control, 16, 669-675.

Övriga publikationer och föredrag

Ranta J, Tuominen P, Siekkinen K-M, Mikkelä A. Bayesian Methods in Food Safety Risk Assessment, Hierarchical Models and Markov Chain Monte Carlo. 2 - 5.6.2011, Greece.
Maijala R, Ranta J. (2004). Broilereiden kansallisella salmonellaohjelmalla selvä vaikutus kuluttajaturvallisuuteen. Kaari 2004: 1, 18-19.
Ranta J. 2001. Predicting salmonella infections in the primary production chain of broilers. International Biometric Society, Nordic Region Meeting, Savonlinna, Finland.7-8.6.2001. Abstract.

Sidan har senast uppdaterats 29.10.2018