Salmonella i finländsk svinköttsproduktion – kvantitativ riskvärdering

I studien bedömdes konsumenternas risk att få salmonellasmitta via svinkött i Finland och utreddes det nationella salmonellaövervakningsprogrammets inverkan på denna risk. Hela produktionskedjan från primärproduktionen till konsumenten var föremål för utvärderingen.

Forskningsgrupp

Riitta Maijala (EELA)
Eero Rautiainen (EELA)
Pirkko Tuominen (EELA)
Jukka Ranta (EELA)

Finansiering

EELA, ingen extern finansiering.

Tillägsuppgifter

Pirkko Tuominen, pirkko.tuominen@ruokavirato.fi

Projektpublicering

Rapport

Ranta J, Tuominen P, Rautiainen E, Maijala R. 2004. Salmonella suomalaisessa sianlihatuotannossa - kvantitatiivinen riskinarviointi. EELAs rapporter 04/2004. Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel EELA, Helsingfors.

Övriga publikationern och föredrag

Ranta J, Tuominen P, Siekkinen K-M, Mikkelä ., Bayesian Methods in Food Safety Risk Assessment, Hierarchical Models and Markov Chain Monte Carlo. 2 - 5.6.2011, Greece.
Tuominen P, Ranta J, Rautiainen E, Maijala R. 2004. Assessing salmonella risk in imported pork and pork products as a part of the whole food chain evaluation. 5 th World Congress Foodborne Infections and Intoxications – Safe food for all. 7.-11.6.2004, Berlin, Germany. Proceedings p. 171. Abstract.

Sidan har senast uppdaterats 29.10.2018