Smittkällor för EHEC-bakterier och riskhanteringens ekonomiska betydelse

Avsikten med projektet är att producera information för riskhantering av EHEC i den finländska livsmedelsproduktionen. Med hjälp av informationen blir det möjligt att planera och sätta upp riskhanteringen av EHEC kostnadseffektivt utan att riskera säkerheten i livsmedelsproduktionen.

Målsättningar med projektet

  • kvalitativ riskvärdering avseende EHEC i den finländska livsmedelsproduktionen
  • bedömning av effektiviteten i de nuvarande riskhanteringsmetoderna
  • kartläggning av de riskhanteringsmetoder som är i användning och deras kostnader
  • utveckling av riskvärderingsmetoderna

Forskargrupp

Specialforskare Pirkko Tuominen
Forskare Niina Tammiranta
Forskare Leena Sahlström
Forskare Anna Leimi
Forskare Jonna Perkiömäki

Tidtabell

2009 - 2010

Finansiering

MAKERA

Mera information om projektet

Pirkko Tuominen, pirkko.tuominen@ruokavirasto.fi

Publikationer

Leimi A, Perkiömäki J & Tuominen P
Escherichia coli O157 in the Finnish vegetable produc-tion chain, FoodMicro 2012, 3.-7.9.2012 Istanbul, Turkey.

Sidan har senast uppdaterats 30.10.2018