Förutsättningar för klimatet i Finland med tanke på skadedjur vars bekämpning bör prioriterras och nödåtgärder (ClimaRISK)

I projektet utvärderas förutsättningarna med klimatet i Finland för skadedjur vars bekämpning bör prioriteras och skadedjur som omfattas av en särskild kartläggningsplikt. Målet är att fastställa de områden i Finland där en framgångsrik spridning av skadedjursannolikt skulle vara möjlig och de områden där den sannolikt skulle vara omöjlig.

I den första fasen av projektet utvärderas klimatförutsättningarna i Finland för följande skadedjur i följande ordning:

  1. Anoplophora chinensis 
  2. Fusarium circinatum 
  3. Popilia japonica 
  4. Phyllocoptes fructiphilus
  5. Conotrachelus nenuphar
  6. Aromia bungii
  7. Rhagoletis pomonella

I projektet görs en litteraturgenomgång för varje skadedjur där faktorer som påverkar klimatförutsättningarna och tidigare genomförda klimatanalysutvärderingar klargörs. Bedömningar av förutsättningarna för klimatet i Finland görs främst utifrån dessa litteraturgenomgångar. Om det är nödvändigt och möjligt preciseras bedömningarna genom nya klimatanalysutvärderingar, till exempel med hjälp av Climex-programvaran, värmesummeberäkningar och / eller Köppen-Geigers klimatklassifikation.

Projektgrupp

  • Juha Tuomola (Livsmedelsverket)
  • Salla Hannunen (Livsmedelsverket)

Projektperiod

2021 - 2024

Finansiering

Livsmedelsverket

Projektpublicering

Tuomola J, Gruffudd H, Ruosteenoja K, Hannunen S (2021) Could Pine Wood Nematode (Bursaphelenchus xylophilus) Cause Pine Wilt Disease or Even Establish inside Healthy Trees in Finland Now—Or Ever? Forests 12: 1679. https://doi.org/10.3390/f12121679 

Tuomola J & Hannunen S (2022) Where is the northern limit of the potential range of citrus longhorn beetle (Anoplophora chinensis) in EU based on climate suitability? XXVI International Congress of Entomology Helsinki, Finland, July 17-22, 2022. Book of Abstracts. p. 822

Tuomola J & Hannunen S (2023). Assessment of the suitability of Finnish climate for the establishment of Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell. Finnish Food Authority, Reseach Reports 3/2023. ISBN PDF 978-952-358-049-7. http://hdl.handle.net/10138/357512

Tuomola J & Hannunen S (2024) Assessment of the suitability of the Finnish climate for Popillia japonica. Finnish Food Authority, Reseach Reports 3/2024. ISBN PDF 978-952-358-059-6. http://hdl.handle.net/10138/570090 

Rosace MCBjörklund NBoberg JBradshaw CDCamac JDamus M,  Kompas T, Li C, MacLeod A, Maggini R, Rossi E, Szyniszewska A, Tuomola J & Gardi C (2024Including climate change in pest risk assessment: Current practices and perspectives for future implementation. EPPO Bulletin, 54(Suppl. 1)5272. Available from: https://doi.org/10.1111/epp.12989

Vidare information

juha.tuomola@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 27.3.2024