Analys av förhållandet mellan kostnad och nytta då det gäller riskhantering och bedömning av den regionala växtskyddsrisken

Målet med projektet är att effektivisera åtgärderna för att förhindra spridning av nya växtskadegörare. Under projektet utvärderas bland annat effekten av myndigheternas inspektioner i olika situationer och man vill identifiera de områden där det är särskilt sannolikt att skadegörare kan komma in i landet och etablera sig. Med hjälp av projektresultaten kan bland annat myndighetsinspektionerna av produktionsväxter effektiveras och inriktas på de områden där inspektionerna antas ha stor effekt.

Forskargrupp

 • Juha Tuomola (Livsmedelsverket)
 • Salla Hannunen (Livsmedelsverket)
 • Tapani Lyytikäinen (Livsmedelsverket)
 • Hanna Huitu (Naturresursinstitutet) 
 • Jaakko Heikkilä (Naturresursinstitutet)
 • Kauko Koikkalainen (Naturresursinstitutet)
 • Antti Miettinen (Naturresursinstitutet)
 • Laura Kitti (Naturresursinstitutet)
 • Irene Vänninen (Naturresursinstitutet)
 • Asko Hannukkala (Naturresursinstitutet)
 • Kari Tiilikkala (Naturresursinstitutet)

Tidtabell

2014 - 2017

Finansiering

Gårdsbrukets utvecklingsfond (MAKERA), Naturresursinstitutet och Evira

Publicerat om projektet

Tuomola J, Yemshanov D, Huitu H, Hannunen S. 2018. Mapping risks of pest invasion based on the spatio-temporal distributions of hosts. Management of Biological Invasions 9 (2): 115-126. DOI: https://doi.org/10.3391/mbi.2018.9.2.05

Mera information om projektet

juha.tuomola@ruokavirasto.fi
salla.hannunen@ruokavirasto.fi
 
Projektpresentationer

Pest risk mapping based on spatial and temporal distribution of production (IPRRG, 10th Annual Meeting, 23-26th of August 2016, Parma, Italy)
Pest-generic risk mapping based on spatial distribution of production (Joint  EFSA-EPPO Workshop: Modelling in Plant Health, 12-14th of December 2016, Parma, Italy)

Sidan har senast uppdaterats 5.7.2019