Automatisering av modellen för bedömning av tidpunkten när symptom på päronpest kan förekomma

Projektets mål är att effektivisera användningen av resurserna för riskhantering inom växthälsan. Det görs genom att automatisera den modell som utvecklades vid Evira 2016 för bedömning av tidpunkten när symptom på päronpest kan förekomma. Projektet producerar viktig information om när väderförhållandena är lämpliga för symptom på päronpest hos äppelträd och andra värdväxter i olika delar av Finland med olika klimattyper. Med hjälp av informationen kan man tidsanpassa myndighetstillsynen över växthälsan och hela näringens observation av och information om förekomsten av päronpest i sin egen verksamhet. Den uppskattade tidpunkten när symptom på päronpest kan förekomma visas på en karta i realtid på Eviras webbplats.

Forskningsteam

  • Mariela Marinova-Todorova (Evira)
  • Juha Tuomola (Evira)
  • Salla Hannunen (Evira)
  • Pirkko Tuominen (Evira)

Tidtabell

2017

Finansiering

Jord- och skogsbruksministeriet och Evira

Mer information om projektet

juha.tuomola@ruokavirasto.fi

 

Sidan har senast uppdaterats 5.7.2019