Det finska klimatets lämplighet för utveckling av päronpest

Målsättningen med projektet var att reda ut hur ofta väderförhållandena lämpar sig för utveckling av päronpestepidemier (Erwinia amylovora) och symptom i olika delar av Finland. Detta gjordes med hjälp av epidemiologiska modeller som har utvecklats för att förutse päronpestepidemier. Resultaten från projektet kan användas vid utvärdering av risken för spridning av päronpest till Finland. Resultaten kan också användas för att planera inspektioner för påvisande av päronpest.

Forskargrupp

  • Mariela Marinova-Todorova (Evira)
  • Salla Hannunen (Evira)

Tidtabell

2013 - 2014

Finansiering

Evira

Mera information om projektet

Salla Hannunen, salla.hannunen@ruokavirasto.fi

Projektpublikationer

Marinova-Todorova M, Ranta J,  Hannunen, S (2015) The suitability of Finnish climate for fire blight (Erwinia amylovora) epidemics on apple. Agricultural and Food Science 24(1): 59-66. https://doi.org/10.23986/afsci.48472

Sidan har senast uppdaterats 13.8.2020