Effektivering av tillsynen över växtkontrollen, riskvärderingen och verifierat plantmaterial med hjälp av en ny bredspektrig metod

I projektet kartläggs vilka virus och viroider som kommer till Finland med prydnadsväxter och testas kärnväxtmaterialet inom den verifierade plantproduktionen med hjälp av en bredspektrig metod, små RNA analysen. Med den använda metoden finner man alla virus och viroider som eventuellt finns i provet på en gång och därför är metoden effektivare än de traditionella metoderna. Utgående från erfarenheterna som fås i projektet utvärderas metodens lämplighet för växtkontrollens behov och för kontroll av kvaliteten på verifierat förökningsmaterial.

Forskningsteam

  • Jari Valkonen (Helsingfors universitet)
  • Janne Streng (Helsingfors universitet)
  • Jaana Laamanen (Naturresursinstitutet)
  • Satu Latvala (Naturresursinstitutet)
  • Anne Lemmetty (Naturresursinstitutet)
  • Salla Hannunen (Evira)
  • Jukka Tegel (Evira)
  • Mirkka Soukainen (Evira)

Tidtabell

2013 - 2016

Finansiering

Gårdsbrukets utvecklingsfond (MAKERA), Helsingfors universitet, Naturresursinstitutet och Evira

Mer information om projektet

Salla Hannunen, salla.hannunen@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 5.7.2019