Effektiviserad bekämpning av cystnematoder som skadar potatis

Projektets mål är att förbättra kompetensen inom nematodforskning och diagnostik genom att uppdatera uppgifterna om nematodernas utbredning samt utveckla egenkontrollen och förebyggandet av nematodproblem som påverkar potatisproduktionen. Projektet genomförs i samarbete mellan Evira, Potatisforskningsinstitutet, Naturresursinstitutet, Helsingfors universitet, företag inom potatisbranschen, rådgivare och odlare. Forskningsenheten för riskbedömning vid Evira genomför ett delprojekt där man inventerar vilka nya nematodarter som hotar potatisen och bedömer risken som dessa orsakar vår potatisproduktion. Resultaten av projektet förbättrar avsevärt den inhemska potatisbranschens kunskaper om nematodsituationen i vårt land samt om olika sätt att förebygga de befintliga riskerna och lösa de upptäckta problemen.

Forskningsteam

  • Mariela Marinova-Todorova (Livsmedelsverket)
  • Juha Tuomola (Livsmedelsverket)
  • Salla Hannunen (Livsmedelsverket)
  • Atro Virtanen (Livsmedelsverket)
  • Heidi Istolahti (Potatisforskningsinstitutet)
  • Jussi Tuomisto (Potatisforskningsinstitutet)
  • Yeshitila Degefu (Naturresursinstitutet)
  • Jari Valkonen (Helsingfors universitet)

Tidtabell

2015 - 2017

Finansiering

Gårdsbrukets utvecklingsfond (MAKERA), Evira, Potatisforskningsinstitutet, Naturresursinstitutet och Helsingfors universitet

Mer information om projektet

juha.tuomola@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 5.7.2019