Identifiering och kontroll av växtskyddsriskerna inom gröna sektorn

Målet med projektet är att förbättra den gröna sektorns möjligheter att förhindra spridning av nya växtskadegörare till Finland. Under projektet utvecklas bland annat aktörernas samarbetsnätverk och utländskt plantmaterial undersöks för förekomst av karantänskadegörare. Under projektet utreds också på vilka områden som det är särskilt viktigt att följa upp eventuell förekomst av karantänskadegörare som sprids med förpackningsmaterial av trä.

Forskargrupp

 • Mariela Marinova-Todorova (Evira)
 • Salla Hannunen (Evira)
 • Esa Poutanen (Evira)
 • Hanna Huitu (Naturresursinstitutet)
 • Irene Vänninen (Naturresursinstitutet)
 • Anne Uimari (Naturresursinstitutet)
 • Jarkko Hantula (Naturresursinstitutet)
 • Minttu Mattila (Naturresursinstitutet)
 • Taina Pennanen (Naturresursinstitutet)
 • Jyri Uimonen (Grönmiljöförbundet)
 • Seppo Närhi (Grönmiljöförbundet)

Tidtabell

2014 - 2015

Finansiering

Jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursinstitutet och Evira

Mera information om projektet

Salla Hannunen, salla.hannunen@ruokavirasto.fi

Projektpublikationer

Hannunen S and Marinova-Todorova M (2016) Pest Risk Assessment for Dutch elm disease. Evira Research Reports 1/2016, 106 pp. https://doi.org/10.5281/zenodo.851809

Sidan har senast uppdaterats 13.8.2020