Provtagningsplan för kartläggning av tallvedsnematod

Målet för projektet är att göra upp en provtagningsplan för kartläggningen av tallvedsnematod och uppskatta kostnaderna för den. Planen ska uppfylla kraven i EU:s nya växtskyddsförordning (2016/2031).

Arbetet inleds med att utifrån hittills gjorda kartläggningar bedöma hur säkra vi kan vara på att det inte förekommer tallvedsnematod i Finland.

Med hjälp av historiska väderdata bedöms dessutom om förhållandena någonstans i Finland åren 1998 - 2018 var sådana att tallvedsnematoden hade kunnat orsaka symptom. Bedömningen görs på basis av medeltemperaturerna från årets tre varmaste månader och i rutor som mäter 10 × 10 kilometer. Avsikten är också att göra bedömningen med hjälp av exaktare epidemiologiska modeller på grundval av väderstationernas väderdata för varje dag.

Projektgrupp

  • Salla Hannunen (Livsmedelsverket)
  • Juha Tuomola (Livsmedelsverket)
  • Hanna Huitu (Luke)

Projektperiod

2018 - 2022

Finansiering

Livsmedelsverket

Projektpublicering

Hannunen S, Tuomola J (2020) Assessing the probability of freedom from pine wood nematode based on 19 years of surveys. NeoBiota 58: 75-106. https://doi.org/10.3897/neobiota.58.38313

Tuomola J, Gruffudd H, Ruosteenoja K, Hannunen S (2021) Could Pine Wood Nematode (Bursaphelenchus xylophilus) Cause Pine Wilt Disease or Even Establish inside Healthy Trees in Finland Now—Or Ever? Forests 12: 1679. https://doi.org/10.3390/f12121679 

Hannunen S, Tuomola J (2020) FinnSURV-Assess PWN - A tool for assessing the confidence in pest freedom gained in official pine wood nematode surveys (Version 1.0). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.3842358

Hannunen S, Tuomola J (2020) Data on the Finnish pine wood nematode surveys 2000-2018 [Data set]. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.3978090

Vidare information

Salla Hannunen, salla.hannunen@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 22.7.2022