Utveckling av växthusproducenternas förmåga att hantera riskerna med tanke på växthälsan

Syftet med projektet är att förbättra växthusproducenternas möjligheter att förebygga spridningen av farliga växtskadegörare och deras förutsättningar att finna skadegörarna snabbt efter att växterna levererats till gården. I projektet skapas bland annat ett förfarande med hjälp av vilket producenterna kan utvärdera vilket hot olika växtarter utgör för deras övriga produktion. I projektet insamlas och alstras information om metoder, med vilka karantänskadegörare kan förhandsbekämpas, observeras och identifieras. Att informationen som samlats in och metoderna som tagits fram tas i bruk säkerställs med inriktad rådgivning och annan kommunikation.

Forskningsteam

  • Jyrki Jalkanen (Handelsträdgårdsförbundet)
  • Hanna Mononen (Handelsträdgårdsförbundet)
  • Niina Kangas (Handelsträdgårdsförbundet)
  • Lotta Kaila (Evira)
  • Salla Hannunen (Evira)
  • Irene Vänninen (Naturresursinstitutet)
  • Isa Lindqvist (Naturresursinstitutet)
  • Anne Lemmetty (Naturresursinstitutet)

Tidtabell

2013 - 2014

Finansiering

Jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursinstitutet, Handelsträdgårdsförbundet och Evira

Mer information om projektet

Salla Hannunen, salla.hannunen@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 10.7.2019