Sjukdomsrisk hos importerade hundar utredd

4. juni 2019

Livsmedelsverkets enhet för riskvärdering har avslutat sin undersökning där man utredde om importerade hundar från utlandet utgör en risk för smittsamma sjukdomar för människor eller andra hundar i Finland.  Även importörerna av hundar kan använda forskningsresultaten för att utveckla sin verksamhet.

Slutseminariet i forskningsprojektet Importhund är öppet för alla och hålls 19.6.2019, Livsmedelsverket, Mustialagatan 3, Vik i Helsingfors.

Välkommen till slutseminariet i Importhund-projektet! Anmäl dig senast 17.6.2019 här

Mer information:
specialforskare, VMD Heidi Rossow
040 548 0071, enheten för riskvärdering
specialforskare, VML Suvi Joutsen
050 500 4056, enheten för riskvärdering
enhetschef, VMD Pirkko Tuominen
0400 211 624, enheten för riskvärdering