Hobbyträdgårdsmästare, med rätta sätt att arbeta undviker du legionellos

2. april 2020

Då våren närmar sig är det igen aktuellt och bara skojigt för många hobbyträdgårdsmästare att byta mylla på krukväxterna och börja jobba i trädgården. Växtunderlag och organiska jordförbättringsmedel såsom kompost innehåller växtfrämjande nyttiga näringsämnen och egenskaper och också levande mikroorganismer. I samband med bytet av myllan och arbetena i trädgården har man också skäl att fästa uppmärksamhet vid det egna sättet att arbeta, eftersom växtunderlag och organiska jordförbättringsmedel också kan innehålla mikroorganismer som är skadliga för människan. En sådan skadlig mikroorganism är legionellabakterien som inte kan elimineras från dessa material med de nuvarande tillverkningsmetoderna. Genom att följa anvisningarna om säkra sätt att arbeta kan man ändå undvika infektioner orsakade av legionella.

Livsmedelsverket och Institutet för hälsa och välfärd har utrett förekomsten av legionellabakterier i växtunderlag och organiska jordförbättringsmedel. Prov togs bland annat av förpackad mylla, mylla i lösvikt, kompost och rötrester från biogasanläggningar som används som gödselmedel för åkerväxter. Legionellabakterier påträffades mycket ofta i de undersökta proven och i en del av proven också i stora halter.

Vad menas med legionella och vad kan den orsaka?

Legionella är en miljöbakterie som förekommer i små halter i mark och vattendrag. Legionellabakterierna förökar sig i fuktiga och varma förhållanden. Av den orsaken kan sådana bakterier förekomma i skadliga halter till exempel i vattensystem, mylla och kompost. Legionellabakterierna kan orsaka en legionellosinfektion, om de kommer in i kroppen via luftvägarna via vattenaerosoler eller dammpartiklar som innehåller sådana bakterier. Hos en del människor orsakar en exponering för bakterierna inga symptom alls eller så är symptomen närmast sådana som man får vid förkylning och mycket lindriga medan en del kan drabbas av en lunginflammation som kräver vård. Hudinflammationer kan också förekomma.

Legionellosfallen har överlag blivit betydligt vanligare i Europa. I Finland har legionellosfallen vanligen varit förknippade med vattnet, men under de senaste åren har också förekommit fall som varit förknippade med växtunderlag och organiska jordförbättringsmedel.

Anvisningar om säkra sätt att arbeta så att leginellos undviks

Då man hanterar växtunderlag och organiska jordförbättringsmedel, såsom mylla och kompost, är det bra att följa följande anvisningar:

  • Undvik exponering för dammande mylla och kompost, fukta vid behov materialet med lågt vattentryck. Fukta aldrig mylla eller kompost med högtryckstvätt eller stark vattenstråle. 
  • Om damm inte kan undvikas, är det skäl att använda ett andningsskydd av nivån FFP2 eller FFP3.
  • Skydda också sår och hudskador på dina händer. Använd skyddshandskar och tvätta händerna omsorgsfullt efter avslutat arbete. För aldrig smutsiga händer nära munnen eller näsan.
  • Förvara påsarna med mylla skyddade mot solsken. Innertemperaturen 20 - 40 °C i en påse som förvaras i solen är idealisk med tanke på legionellabakteriernas tillväxt. Öppna påsar med mylla så att mynningen vetter bort från ansiktet.
  • Tänk på hygienen och skydda dig tillräckligt också då du hanterar och sprider ut mylla i lösvikt.
     

Mer information om undersökningarna:

Legionellabakteriens förekomst i produkter inom den cirkulära ekonomin  (Livsmedelsverket)
Legionella i växtunderlag (LegiGrow) (Livsmedelsverket)
Legionellabakteerien esiintyminenkiertotaloudessa Legisafe2 (THL)
Legionellabakteerit vesijärjestelmissä (THL)

Mer information:

Liisa Maunuksela, forskningsdirektör, FD, Livsmedelsverket, 0400 256 097
Jaana Kusnetsov, specialforskare, FD, Institutet för hälsa och välfärd, 029 524 6347