Välkommen till Livsmedelsverkets vetenskapsdag 14.11.2019

28. oktober 2019

Under Livsmedelsverkets vetenskapsdag som är öppen för alla har man möjlighet att stifta bekantskap med den vetenskapliga forskningen inom områdena växter, djurens hälsa och välfärd och livsmedelssäkerhet. Som tidigare har också lagts fram posters som i koncentrerad form ger information om den senaste forskningen.

Vetenskapsdagens seminarium hålls klockan 12 - 16 på Livsmedelsverket, Mustialagatan 3, Helsingfors.
Vetenskapsdagen är öppen för alla och ingen förhandsanmälan krävs.

Vetenskapsdagens program (på finska)

Delta i diskussionen, kom med kommentarer och respons på Twitter under hashtaggen #RuokavirastoTiede19 och bredda diskussionen under denna hashtagg #tiedevaikuttaa.

Varmt välkommen till Livsmedelsverkets första vetenskapsdag!

Liisa Maunuksela, forskningsdirektör på Livsmedelsverket

Lär känna Livsmedelsverkets vetenskapliga forskning