Dissertationer

Under universitets handledning utarbetas även doktorsavhandlingar av Livsmedelsverkets personal. Länken öppnar den finskspråkiga webbplatsen för publikationer.

Sidan har senast uppdaterats 4.9.2019