Matförgiftningsepidemier år 2002

Kommunerna inrapporterade 113 inhemska epidemier till Livsmedelsverket år 2002. Av dem konstaterades en tredjedel (38/113) ha spritts via livsmedel eller dricksvatten. Den största delen av dessa epidemier var livsmedelsburna (35/38; 92 %). De övriga (3/38; 8 %) hade spritts via dricksvatten. Med stöd av epidemiutredningarna konstaterades det att omkring 790 personer hade drabbats genom livsmedel och omkring 330 genom dricksvatten.

Liksom under de föregående åren var den allmännaste orsaken till matförgiftning norovirus (kallades tidigare Norwalk-like virus och kalikivirus). Detta slags virus var orsaken till 46 % av de livsmedelsburna och till 67 % av de vattenburna epidemierna. Av de epidemier på grund av norovirus som förmedlats via livsmedel kunde två tredjedelar spåras till någon smittad anställd. I det ena vattenburna fallet var orsaken att avloppsvatten runnit in i en brunn och i det andra fallet var det fråga om läckage i vattenledningsnätet. Det inrapporterades också två små livsmedelsburna epidemier förorsakade av campylobakterier. I det ena fallet var smittbäraren en kycklingsallad medan den andra kommit via jordgubbar som ätits direkt på åkern.

Salmonella förorsakade fem epidemier. Tre av dessa kunde härledas till importerade livsmedel, nämligen choklad, sesammassa och groddar. Den största salmonellaepidemin med ca 50 drabbade spreds genom besmittad sesammassa på vårvintern i Helsingfors. En epidemi förorsakad av Salmonella Oranienburg i tysk choklad ledde till en omfattande internationell epidemi. I Finland inrapporterades nio på detta sätt besmittade personer till myndigheterna.

Växternas och de vegetabiliska produkternas roll som förmedlare av epidemier har ökat under de senaste åren. År 2002 var dessa den största gruppen epidemibärande livsmedel; 26 % av de livsmedelsburna epidemierna berodde på produkter i denna grupp. De förmedlande vegetariska livsmedlen var groddar, sesammassa, djupfrysta bär och torkade bönor. Bristande hygien i kök och dålig handhygien bidrog till en betydande del (66 %) av de livsmedelsburna epidemierna.

Sidan har senast uppdaterats 8.7.2019