Psittakos

Psittakos (ornitos) är en smittsam sjukdom som orsakas av bakterien Chlamydophila psittaci (Chlamydia psittaci) och som förekommer hos ett stort antal såväl vilda som tama fågelarter, vanligen hos duvor och papegojor. Av bakterien påträffas flera olika stammar som avviker mycket från varandra vad gäller förmågan att alstra sjukdom. Psittakos hos människan kallas också för papegojsjuka.

Psittakos hos människor

Papegojsjuka (psittakos eller ornitos) orsakar luftvägsinfektion. Sjukdomen smittas antingen via fåglarnas sekret i aerosolform eller som beröringssmitta via avföring och fjädrar.

I Finland är psittakos sällsynt. Årligen har 0–2 konstaterade fall hos människor anmälts till det riksomfattande registret över smittsamma sjukdomar.

Psittakos hos djur

Förutom fåglar orsakar C. psittaci sjukdom även hos andra djurarter, till exempel katter, får, getter och nötkreatur. De kan också fungera som smittspridare. I flera länder är smittan en vanlig orsak till abort hos får och getter, varvid den kallas för enzootisk abort. En fågel som återhämtat sig från sjukdomen kan förbli smittfarlig i flera månader.

Varje år konstateras några fall av smitta med C. psittaci hos djur i Finland. Smitta har konstaterats hos enstaka vilda fåglar, sällskapspapegojor och prydnadsduvor i samband med andra undersökningar. I Finland har djur undersökts endast sporadiskt med tanke på psittakos, så det finns ingen utförlig kunskap om hur utbredd sjukdomen är i Finland.

Sidan har senast uppdaterats 2.8.2019