Blanketter och anvisningar

Om alla bekämpningsorganismer eller pollinerare som kommer att användas i Finland skall lämnas en anmälan till Livsmedelsverket eller också skall ansökas om ett tillstånd att använda dem från Livsmedelsverket. En förutsättning för att tillstånd skall kunna beviljas är att makroorganismen inte medför något hot mot växthälsan. Livsmedelsverket upprätthåller en förteckning över godkända bekämpningsorganism- eller pollinerarprodukter.

Sidan har senast uppdaterats 25.1.2019