Flyghavrestatistik

I statistiken presenteras den flyghavreförorenade arealen av den odlade arealen per NTM-central och enligt graden av förorening. Statistiken baserar sig på det flyghavreregister som förs av förvaltningen.

Basuppgifterna för statistiken ändrades och statistiken preciserades från och med 2019, och de tidigare åren är därför inte helt jämförbara.

Statistiken från andra år finns på finska sidorna.

Sidan har senast uppdaterats 8.5.2023