Frågor och svar om flyghavre

1. Kan jag utföra kemisk bekämpning när flyghavren redan har bildat vippa?

Nej. I stråsäd görs bekämpningen i allmänhet, beroende på bekämpningsmedlet, antingen i slutskedet av bestockningen eller i början av stråskjutningen. Det är skäl att bekanta sig noga med flyghavrebekämpningsmedlets bruksanvisning. Dessutom bör man komma ihåg att ingen kemisk bekämpning kan göras i havre.

2. Varför är flyghavren farlig?

Flyghavren är ingen giftig ogräsväxt, men den är synnerligen svår att bekämpa. En flyghavreindivid kan producera hundratals groningsdugliga frön, som snabbt och effektivt förorenar ett åkerskifte. Flyghavren är svår att bli av med och kräver lång och systematisk bekämpning.

3. Grannen har flyghavre på sitt skifte, ingen gör någonting?

Tillsynen enligt flyghavrelagen hör till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet, men under semestertider kan man även kontakta ELY-centralens landsbygdsavdelning i ärendet.

Sidan har senast uppdaterats 5.7.2019