Lagstiftning

De uppdaterade lagarna och förordningarna gällande flyghavre finns på JSM:s webbsidor och på Finlex.

  • Lag om bekämpning av flyghavre 185/2002
  • Förordning om bekämpning av flyghavre 368/2021
  • Förordning om flyghavre i utsädesproduktion, JSM:s föreskriftssamling 276/2021
Sidan har senast uppdaterats 14.6.2022