Fröproduktion

Behovet av frön för skogsodling är årligen 10 000–12 000 kg. Största delen av fröna används för skogssådd av tall. Plantskolornas fröbehov är cirka 1500 kg. Frön av skogsträd samlas främst in från fröplantager som anlagts för fröproduktion och i samband med avverkningar från ekonomiskogar som anvisats av skogsfackfolk som insamling från bestånd. På den här sidan finns information om kraven på kott- och fröinsamling.

Sidan har senast uppdaterats 8.9.2022