Genetiskt modifierade trädgårdsväxter

En organism, till exempel en växt eller en bakterie, kallas genetiskt modifierad (gm) ifall dess arvsmassa har modifierats med gentekniska metoder. Med förkortningen gmo (genetiskt modifierad organism) avses levande och reproducerande organismer, vilket även omfattar frön.

Gentekniknämnden

I Europeiska Unionen är syftet med direktiven och övriga förordningarna som reglerar genetiskt modifierade organismer (gmo) att säkerställa, att bruket av genteknik inte orsakar skada för människans hälsa eller miljön. Användningen av genetiskt modifierade organismer regleras främst av gentekniklagen (377/1995) i Finland. 

Gentekniknämnden (GTLK) är Finlands nationella behöriga myndighet i ärenden som gäller tillämpning av gentekniklagen och som beviljar tillstånd för innesluten användning eller avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade växter.

Tillstånd krävs för genetiskt modifierade växter

Genetiskt modifierade växter får varken odlas eller marknadsföras, ifall de inte har beviljats tillstånd till detta i EU. Allt genetiskt modifierat material genomgår i EU en strikt procedur för godkännande, som omfattar bland annat ett utlåtande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) om den genetiskt modifierade produktens säkerhet.

Utav trädgårdsväxter är i EU endast en genetiskt modifierad majssort godkänd för odling.

Övervakning av genetiskt modifierade växter

Livsmedelsverket undersöker årligen med hjälp av stickprov om trädgårdsväxter är genetiskt modifierade.

Endast år 2017 har man i Finland påträffat genetiskt modifierade växter, som saknade odlingstillstånd. Sammanlagt sju petuniasorter konstaterades vara genetiskt modifierade, och deras orange färg hade erhållits med hjälp av genteknik. Sorterna återkallades från marknaden och från odling. Som följd av detta började även andra länder undersöka petuniasorter. Världen över kunde över 70 petuniasorter konstateras vara genetiskt modifierade, och dessa återkallades från marknaden.

Genetiskt modifierade petunior kan dock inte ha spridit sig till den finska naturen, eftersom växterna är ettåriga och inte ens deras frön kan övervintra på friland i Finland.

Genetiskt modifierade petuniasorter har inte godkänts för odling i EU.

 
Testade petuniasorter, som har konstaterats vara genetiskt modifierade
Sortnamnet som kunden har meddelat, analyscertifikatets utfärdandedatum 

 • African Sunset, 10.10.2018 (provet togs och testades år 2017)
 • Bonnie Orange, 25.4.2017
 • GoTunia Orange, 25.4.2017
 • Orange Morn, 25.4.2017
 • Pegasus Orange, 25.4.2017
 • Pegasus Table Orange, 25.4.2017
 • Potunia Plus Papaya, 27.3.2017

Testade petuniasorter, som inte var genetiskt modifierade
Sortnamnet som kunden har meddelat, analyscertifikatets utfärdandedatum

 • Aloha Kona Hot Orange, 9.4.2018
 • Bloomtastic Rose Quartz, 18.9.2018
 • Cabaret Orange, 9.4.2018
 • Calita Compact Orange Red Eye, 9.4.2018
 • Calita Compact Tigereye, 18.9.2018
 • Calita Deep Yellow, 20.4.2018
 • Calita Orange, 9.4.2018
 • Calita Sunrise, 9.4.2018
 • Calita Yellow Red Morn, 20.4.2018
 • Callie Star Orange, 18.9.2018
 • Cascadias Indian Summer, 21.4.2017
 • Chameletunia Caramel Gold, 20.11.2018
 • Chameletunia Cinnamon, 20.11.2018
 • Chameletunia Mango, 9.4.2018
 • Conga Orange Kiss, 20.4.2018
 • Dekko Star Coral, 18.9.2018
 • FP Select Banana Candy, 18.9.2018
 • GoTunia Violet, 9.4.2018
 • Lightning Sky, 18.9.2018
 • MiniFamous Double Orange Red Eye, 18.9.2018
 • Origami White 2019, 18.9.2018
 • Pegasus Patio Coral, 20.11.2018
 • Pegasus Special Blue Splash, 20.11.2018
 • Pegasus Special Pink, 20.11.2018
 • Potunia Coral, 18.9.2018
 • Piu Orange Red, 9.4.2018
 • Ray Sunshine, 20.4.2018
 • Rave Cherry, 9.4.2018
 • Sanguna Patio Radiant Dark Blue, 18.9.2018
 • Shock Wave Coconut, 18.9.2018
 • Shock Wave Denim,18.9.2018
 • Shock Wave Yellow,18.9.2018
 • Surfinia Deep Purple, 20.11.2018
 • Surfinia Table Salmon Vein, 9.4.2018
 • Sweetunia Banana, 18.9.2018
 • Tea Red, 18.9.2018
 • Trixi Mini Famous Neo True Yellow Fruit Shake, 18.9.2018
 • Trixi Pink Petticoat, 9.4.2018
 • Tumbelina Bella, 20.11.2018
 • Tumbelina Crazy Ripple, 20.11.2018
 • Tumbelina Francesca, 20.11.2018
 • Tumbelina Maria, 20.11.2018
 • Uno Orange, 9.4.2018
 • Vivi Yellow Improved, 18.9.2018
Sidan har senast uppdaterats 15.1.2019