Observation av asiatiska långhorningen igen aktuellt

7. juli 2023

Den asiatiska långhorningen är en skalbagge som förstör lövträd och sprider sig med den internationella handeln via förpackningsmaterial av trä, såsom träpallar. Observation av långhorningen är åter aktuellt särskilt på platser i vars närhet förpackningsmaterial av trä hanteras.

Den asiatiska långhorningen är en stor skalbagge. Kroppens längd är 2,5–3,5 cm. Dess täckvingar är glansiga och har vita prickar på svart botten. Långhorningens svart-vitrandiga känselspröt är längre än kroppen. Långhorningens larver utvecklas inne i träd och förstör träden. Den vuxna långhorningen gör hål i träden för utgång som är runda och 1 cm i diameter.

Se bilderna med kännetecknen på Livsmedelsverkets webbplats. Anmäl observationen till Livsmedelsverket med en blankett eller kasvinterveys@ruokavirasto.fi.

 

Ytterligare information

specialsakkunnig Liisa Vihervuori, liisa.vihervuori@ruokavirasto.fi, tfn 0400 57 1060
fr.o.m. 10.7. specialsakkunnig Jari Poutanen, jari.poutanen@ruokavirasto.fi, tfn 040 845 4869