Observera och bekämpa hönshirs och kavelhirs i tid

7. juni 2024

De skadliga ogräsen hönshirs och kavelhirs håller på att bli allt allmännare i Finland tack vare klimatförändringen . Maj innevarande växtsäsong var mycket varm och förhållandena har varit gynnsamma för dessa arters tillväxt och spridning. Det är ytterst viktigt att upptäcka dessa arter i tid, för att de inte skulle kunna bli vanligare i odlingar. Det finns även risk för att arterna skulle kunna spridas med hjälp av maskiner eller djur.

Hos båda arterna kan en enskild individ producera tusentals frön, vilka kan ligga kvar i åkerns fröbank i åratal. På grund av detta är de svåra att utrota. Det förekommer även resistens mot växtskyddsmedel hos arterna.

Den mest effektiva metoden att utrota dem är att rycka upp dem med roten och elda upp de insamlade växterna. Ifall de redan har hunnit sprida sig, är man tvungen att bespruta dem med bekämpningsmedel. Kom ihåg att observera odlingen flera gånger under växtsäsongen och upprepa åtgärderna vid behov.

Ifall du upptäcker dessa eller andra främmande arter, rapportera observationen i portalen för främmande arter på adressen vieraslajit.fi. På samma adress kan du lära dig att identifiera även andra besvärliga främmande arter.

Läs mera om detta på livsmedelverket.fi-webbplatsen: Blogg: Hönshirs – skadligare än de flesta - Livsmedelsverket

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/ajankohtaista/ruokaviraston-blogi/blogitekstit/blogi-rikkakananhirssin-torjunta--kooste-toimenpiteista/ (på finska om bekämpningen)

Identifiera och bekämpa hönshirs video

Livsmedelsverkets blogg (på finska)

Växtskyddsmedelsregistret