Tobaksrattelvirus försämrar potatisskörden

1. juni 2020

Under det internationella växthälsoåret 2020 presenterar Livsmedelsverket karantän- och kvalitetsskadegörare på potatis samt andra viktiga skadegörare på potatis. Om odlaren känner igen sjukdomar och skadegörare är det lättare att lägga märke till och förebygga problem med skadegörare.

Tobaksrattelvirus (TRV) är ett mycket vanligt virus på växter runtom i världen. Som namnet säger upptäcktes viruset först på tobaksväxten. TRV har uppskattningsvis 400 värdväxter varierande från perenner i trädgården och odlade grönsaksväxter till ogräs och potatis.

TRV_250.jpg

Tobaksrattelvirus ger upphov till förkorkade ringar eller bågar i knölarna (kuva Whitney Cranshaw, Colorado State University, Bugwood.org).

Symtom är brokiga blad, förkorkade ringar och sämre skörd

Potatisens symtom på TRV är brokiga blad, gulnande eller mörka fläckar på bladen och runda eller raka figurer på bladen. På potatisknölarna kan symtomen synas som mörka förkorkade ringar eller bågar. Symtomen på knölarna påminner om symtomen på moptopvirus. Viruset kan försämra potatisskördens mängd.

Tobaksrattelviruset sprids via nematoder och utsädespotatis

Virussjukdomen kan spridas från planta till planta via nematoder som lever i jorden. I Europa har det rapporterats totalt sju arter av nematoder som kan sprida viruset. Viruset kan också spridas via utsädespotatis eller växtsaft som fastnat på arbetsredskap och det kan övervintra i en lämplig värdväxts rötter.

Förebygg med certifierad utsädespotatis

Viruset kan förebyggas genom användning av certifierad utsädespotatis i potatisodlingen. Generationskedjan för certifierad utsädespotatis som i sin helhet är producerad i Finland börjar från en virusfri vävnadskultur som producerats i laboratorium, varvid risken för smitta via certifierad utsädespotatis är liten. I Finland har tobaksrattelvirus inte påträffats i odlingar av utsädespotatis.

Kontrollerad certifierad utsädespotatis för hobbyodling hittar du i välförsedda trädgårdsbutiker. Större mängder lämpliga för professionell odling kan du fråga efter vid utsädespotatispackerier.

TRV-virus som hjälpmedel i genetisk forskning

Utanför livsmedelsproduktionen har TRV länge använts som hjälpmedel i genetisk forskning på grund av dess egenskap att dämpa den genetiska aktiviteten. Med metoden CRISPR/Cas9, som används i dagens geneditering, har man lärt sig att använda TRV:s egenskaper i kampen mot själva viruset genom att i laboratorieförhållanden skapa växter som är resistenta mot viruset.

Läs mera