Använd certifierat utsäde i vår – undvik riskerna

24. februari 2020

Livsmedelsverket rekommenderar att officiellt kontrollerat och godkänt (certifierat) utsäde används för vårens odlingar. Okontrollerat eller s.k. grått utsäde kan leda till problem med ogräs eller flyghavre på åkern. Skördens mängd och kvalitet kan också bli lägre, vilket leder till ekonomiska förluster. Ansvaret ligger då hos den som använder utsädet, eftersom endast certifikatutsäde berättigar odlaren till skadestånd om utsädet inte uppfyller kravet enligt utsädeslagen (600/2019).

Marknadsföring och försäljning av okontrollerat utsäde är dessutom förbjuden enligt utsädeslagen. Som marknadsföring räknas också försäljning gårdar emellan. Marknadsföringen övervakas, och olaglig försäljning kan i fortsättningen leda till en påföljdsavgift. Misstankar om olaglig utsädeshandel kan meddelas anonymt via Livsmedelsverkets webbplats.

Utsäde får endast förpackas för försäljning av ett packeri som godkänts av Livsmedelsverket. I Finland finns för närvarande 140 utsädespackerier. Av dessa har 30 tillstånd att förpacka ekologiskt utsäde.

Rent och sunt utsäde av en sort som lämpar sig för användningsändamålet är grunden för en lyckad odling. Förpackningarna med certifikatutsäde är alltid försedda med ett garantibevis med nödvändig information om utsädespartiet: art, sort, utsädesklass, handelspartibeteckning och förpackare. I garantibeviset uppges dessutom grobarheten och när den är fastställd samt renheten och 1000-kornsvikten, vilken gör det enkelt att beräkna den utsädesmängd som ska sås per hektar. Garantibeviset garanterar att partiet består av officiellt granskat och sortrent utsäde, som är certifierat enligt Europeiska gemenskapens bestämmelser.

Tilläggsuppgifter: