Använd kontrollerat utsäde

22. mars 2019

Det börjar bli bråttom att skaffa utsäde till vårens sådd. Genom att köpa officiellt kontrollerat, certifierat utsäde säkerställer man en skörd av god kvalitet. Certifierat utsäde är alltid av den sort som anges på förpackningen, det gror bra och innehåller inga skadliga växtsjukdomar eller flyghavre.

Om du ändå tänker använda utsäde från den egna gården är det skäl att snabbt kontrollera dess skick. Livsmedelsverkets växtanalytikenhet erbjuder sakkunnig analystjänst för det här.

Undersökningsresultaten är avsedda endast för odlaren. Det är förbjudet att marknadsföra utsädet med stöd av undersökningsintyget för eget utsäde, eftersom endast certifierat utsäde får marknadsföras som utsäde i Finland.

Certifierat utsäde känns igen på det officiella garantibeviset som är fäst på förpackningen. På garantibeviset anges bland annat utsädets växtslag och sort, utsädesklass, partiets kod och datum för provtagning och grobarhetsbestämning. På garantibeviset anges dessutom grobarhet, renhet, tusenkornsvikt och uppgifter om packaren.

Den som köper okontrollerat utsäde blir utan skydd

Vid handel med certifierat utsäde gäller principen för s.k. strikt ansvar: odlaren är berättigad till skadestånd, om utsädet inte motsvarar den angivna informationen eller om det har något annat fel.

Den som köper okontrollerat, s.k. grått utsäde blir utan det skydd som man får vid köp av certifierat utsäde. Om till exempel flyghavre sprids till gården via ett parti med grått utsäde måste köparen själv stå för den uppkomna skadan.

Om man prutar på utsädets kvalitet kan det medföra ökade kostnader för ogräsbekämpning, höja skördekostnaderna och leda till extra förluster i form av minskad skördemängd och sämre kvalitet.

Livsmedelsverket godkänner utsädespackerier och har tillsyn över marknadsföringen

Endast utsädespackerier som är godkända av Livsmedelsverket får förpacka certifierat utsäde. Det finns 135 godkända utsädespackerier i Finland.

Marknadsföringen av utsäde övervakas av Livsmedelsverkets egna inspektörer, NTM-centralens inspektörer samt tullen när det är fråga om import.

Marknadsföring av utsäde i strid med lagen om handel med utsäde är bland annat marknadsföring av okontrollerat, s.k. grått utsäde, förpackning av utsäde utan tillstånd av Livsmedelsverket samt att garantibevis saknas.

Misstankar om marknadsföring av utsäde i strid med lagen om handel med utsäde kan du anmäla till Livsmedelsverket på den här blanketten.

Mer information:

Inspektör Terhi Puisto, tfn 050 562 6054