Se utsädespartiernas slutliga grobarhetsresultat

16. januari 2020

Kvaliteten på utsäde som används i Finland kontrolleras, analyseras i laboratorium och övervakas av Livsmedelsverket. Genom certifiering säkerställs utsädespartiets kvalitet såsom grobarhet, sortrenhet, sortäkthet och sundhet. Enbart certifierade utsädespartier får marknadsföras. Förpackaren av ett utsädesparti har rätt att marknadsföra utsädespartiet innan det officiella grobarhetsresultatet är klart.

De slutliga grobarhetsresultaten är nu klara

De slutliga grobarhetsresultaten för utsädespartier som sålts med förhandsgaranti är nu klara och kan läsas här.  I tabellen ingår uppgifter om utsädespartier som har marknadsförts efter 1.7.2019.

Den som köper ett utsädesparti bör söka fram uppgifterna om det inköpta utsädespartiet på basis av handelspartiets nummer. Av tabellen framgår också handelspartiets betningsmedel.Uppgifterna om utsädespartier som certifierats före 1.7.2019 finns här i form av exceltabeller.