LAGSTIFTNING OM UTSÄDESKONTROLL

De lagar och förordningar som publicerats i författningssamlingen samt vissa av JSM:s förordningar kan hittas i Finlex. JSM:s övriga förordningar kan hittas på JSM:s webbsidor eller begäras direkt från JSM.

Författningar gällande funktionerna vid Livsmedelsverkets utsädeskontroll

 • Lag om Livsmedelsverket 371/2018
 • Statsrådets förordning om Livsmedelsverket 420/2018
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning 1146/2018 om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer

Lagstiftning om utsädeskontroll

De lagarna och förordningarna med sina ändringar kan hittas på JMS:s webbsidor eller i Finlex

 • 600/2019 Utsädeslag
 • 391/2020 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av stråsäd 
 • 395/2020 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter
 •  390/2020 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av olje- och spånadsväxter
 • 392/2020 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis
 •  393/2020 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av köksväxter
 • 389/2020 jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med betutsäde
 • 388/2020 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtsorter
 • 644/2020 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utsädesblandningar
 • 25/10 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av lantsorter av stråsäd samt vall- och foderväxter
 • 473/2020 jord- och skogsbruksministeriets förordning om odlingsgranskning och provtagning inom utsädesproduktionen
 • 276/2021 Förordning om flyghavre vid utsädesproduktion
 •  Lag om växtförädlarrätt 1279/2009  
 • Lag om bekämpning av flyghavre 185/2002
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av flyghavre 368/2021


MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER

Sidan har senast uppdaterats 11.4.2023