LAGSTIFTNING OM UTSÄDESKONTROLL

De lagar och förordningar som publicerats i författningssamlingen samt vissa av JSM:s förordningar kan hittas i Finlex. JSM:s övriga förordningar kan hittas på JSM:s webbsidor eller begäras direkt från JSM.

Författningar gällande funktionerna vid Livsmedelsverkets utsädeskontroll

 • Lag om Livsmedelsverket 371/2018
 • Statsrådets förordning om Livsmedelsverket 420/2018
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning 1146/2018 om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer

Lagstiftning om utsädeskontroll

De lagarna och förordningarna med sina ändringar kan hittas på JMS:s webbsidor eller i Finlex

 • 600/2019 Utsädeslag
 • 16/13 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av stråsäd (109/00)
 • 15/13 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter
 •  9/16 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av olje- och spånadsväxter
 •  3/15 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis
 •  6/14 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av köksväxter
 • 114/00 jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med betutsäde
 • 51/04 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtsorter
 • 116/00 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utsädesblandningar
 • 25/10 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av lantsorter av stråsäd samt vall- och foderväxter
 • 118/00 jord- och skogsbruksministeriets förordning om utförande av odlingsgranskningar
 • 29/05 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om myndighetsövervakad provtagning och laboratorieundersökningar inom utsädesproduktionen
 • 119/00 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillsyn över handel med utsäde
 •  43/2002 Förordning om flyghavre vid utsädesproduktion
 •  Lag om växtförädlarrätt 1279/2009  
 • Lag om bekämpning av flyghavre 185/2002
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av flyghavre 326/2002


MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER

Sidan har senast uppdaterats 28.6.2019