Produktion och kontroll av certifierad utsädespotatis

Varje potatisodlare har rätt till utsädespotatis av god kvalitet. Syftet med kontrollprocessen är att säkerställa att inga farliga växtskadegörare sprider sig med utsädespotatisen. Farliga växtskadegörare som ringröta eller potatiscystnematod orsakar betydande skada och är synnerligen svåra att utrota. Genom kontrollerna säkerställer man också att den utsädespotatis som marknadsförs fyller de krav som lagstiftningen ställer gällande bland annat sortäkthet samt vissa växtsjukdomar och skador som försämrar utsädespotatisens kvalitet.

Endast officiellt granskad och godkänd (certifierad) utsädespotatis får marknadsföras. Kontrollen av utsädespotatis är en process med många skeden. Garantibeviset anger att utsädespotatisen är officiellt godkänd.

Enligt lagstiftningen ska en potatiscystnematodundersökning utföras före anläggningen av en utsädespotatisodling, och inga potatiscystnematoder får förekomma. Utsädespotatisodlingen måste genomgå en officiell granskning för att säkerställa att kvalitetskraven uppfylls. Med ett prov som tas från skörden konstaterar man att utsädespartiet inte är smittat med ljus eller mörk ringröta. I de högre utsädesklasserna testar man också att viruskraven uppfylls. Genom okulär granskning av ett knölprov, en så kallad lagergranskning, säkerställer man utsädespotatisens yttre kvalitet innan partiet certifieras.

Sidan har senast uppdaterats 11.1.2019