Videor om utsädestillsyn

År 2019 fyller frökontrollarbetet hundra år. Titta på gamla bilder av arbetet:  

Tiitta på YouTube: https://youtu.be/CqciY0ngdbc

Frökontroll 100 år:


Titta på YouTube https://youtu.be/Kv8Eb1ffThI

Ha framgång  med certifierat utsäde (på finska):


Titta på YouTube https://youtu.be/1FDBu8EuObg

 

Provtagning av egen skörd (på finska):


Titta på YouTube https://youtu.be/Hdg6SCbLKWY

Så här granskas certifierat utsäde (på finska):


Titta på YouTube https://youtu.be/YJXgUqXiRY0

Identifiering av flyghavre:


Titta på YouTube: https://youtu.be/AxnL4hziQvE

Sidan har senast uppdaterats 26.7.2021