Kontaktuppgifter i växtsortärenden

DUS-provning, upprätthållande av ursprungssorter och fältförsöker:

Överinspektör Kaarina Paavilainen, tel.  040 8332480
kaarina.paavilainen@ruokavirasto.fi

Livmedelsverket 
Enheten för utsäde
Tampereentie 51
32200 Loimaa

Växtförädlarrätts- och sortlistärenden: 

Överinspektör Tarja Hietaranta, tel.  050 3443748
tarja.hietaranta@ruokavirasto.fi
pvr@ruokavirasto.fi

Ruokavirasto
Avdelningen för växtproduktion
Tampereentie 51
32200 Loimaa

Sidan har senast uppdaterats 11.12.2020