Livsmedelsverkets nyhetsbrev till trädgårdsbranchen förmedlar aktuell information om karantänskadegörare och andra frågor om tillsynen över växthälsan. Brevet sänds minst två gånger om året till sådana företagare i trädgårdsbranchen, som registrerat sig i Livsmedelsverkets växtskyddsregister. Andra intresserade kan också prenumerera på brevet. 

Publicerade nyhetsbrev

Sidan har senast uppdaterats 29.5.2024