Hanteringsfel som orsakat epidemier

De vanligaste orsakerna till matförgiftning är temperaturfel vid hantering och tillredning av mat. Till exempel förvaringstemperaturen är för varm eller tillagad varm mat kyls ned för långsamt. Dessutom har en infekterad anställd som blivit exponerad för till exempel norovirus orsakat flera epidemier. Mikrober som orsakar matförgiftning kan spridas till maten via matlagarens händer om handhygienen är bristfällig. Handtvätt är speciellt viktigt efter toalettbesök.

Korskontamination i köket är också en allmän orsak till matförgiftningar. Från ett kontaminerat rått livsmedel kan sjukdomsalstrare överföras via händerna eller köksredskapen till ätfärdiga livsmedel, såsom sallader och påläggskorvar, om tvätten försummas.

Över hälften av livsmedelsburna matförgiftningsepidemier och sjukdomsfall kunde lätt undvikas om man följde god arbetshygien och hanteringsvanor.

Figur 1.*) Livsmedelsburna matförgiftningsepidemier orsakade av hanteringsfel i Finland år 2000–2020 (pdf)

Figur 2.*) Lätt undvikliga sjukdomsfall och epidemier mellan åren 2010-2020 (pdf)

*) Bilderna uppdateras inte efter år 2020. De nyaste uppgifterna finns på Livsmedelsverkets webbtjänst (på finska).

Sidan har senast uppdaterats 5.10.2021