Överförande livsmedel

Mat eller dricksvatten som är förorenat med en matförgiftningsmikrob kan förmedla en matförgiftningsepidemi. De vanligaste identifierade livsmedlen är kött och köttprodukter, färska grönsaker och produkter beredda av dem samt fisk- och fiskprodukter. I Finland har ägg, mjölk och mejeriprodukter varit sällsynta överförare av matförgiftning, med undantag av obehandlad mjölk. I matförgiftningsepidemier som rapporteras årligen kan cirka en tredjedel av det överförande livsmedlet inte identifieras eller mer än ett livsmedel misstänks vara infektionskälla. Men i de flesta epidemierna med oidentifierat överförande livsmedel kan ett samband till ett specifikt måltidsevenemang vanligtvis konstateras, till exempel lunch på en restaurang eller middag från en buffé. Dricksvattnet som överförde sjukdomen kan komma från en enda kontaminerad brunn eller ett vattenverk där det har skett ett fel vid vattenreningen.

Majoriteten, vanligtvis mer än 90% av epidemierna som rapporteras årligen, är livsmedelsburna och resten dricksvattenburna. De största epidemierna (med mest insjuknade) har dock orsakats av dricksvatten, till exempel dricksvattenepidemin i Nokia 2007.

Figur.*) Livsmedel som har överfört smitta i livsmedelsburna epidemier i Finland år 2000–2020 (pdf)

*) Bilden uppdateras inte efter år 2020. De nyaste uppgifterna finns på Livsmedelsverkets webbtjänst (på finska).

 

Sidan har senast uppdaterats 4.10.2021