Platserna för livsmedelsburna epidemier

Platsen för en livsmedelsburen epidemi är den plats där personerna som insjuknat i matförgiftning har ätit den mat som orsakat insjuknandet, till exempel en måltid i samma restaurang eller vid samma fest. Den största delen av de epidemier som rapporterats är dylika så kallade epidemier med en källa. Ibland kan en epidemi till karaktären vara en mera omfattande, areell epidemi, där exempelvis ett livsmedel som sålts i en affär spridits vida omkring orsakar sjukdomsfall på många olika platser samtidigt eller under en längre tid. Även omfattande dricksvattenepidemier är i allmänhet till karaktären sådana, att de kan ha sin början på många olika platser samtidigt.

Även om man inte gjort någon anmälan om misstanke bör man rapportera även familjeepidemier som brutit ut i hemmet till matförgiftningsregistret som Livsmedelsverket upprätthåller

Figur.*) Platserna för livsmedelsburna epidemier i Finland år 2000–2020 (pdf)

*) Bilden uppdateras inte efter år 2020. De nyaste uppgifterna finns på Livsmedelsverkets webbtjänst (på finska).

 

 

Sidan har senast uppdaterats 4.10.2021