Usein kysyttyä lisäysaineiston käytöstä luomutuotannossa

1. Mitä siementä luomupeltoon poikkeuksellisen satovuoden jälkeen?

Jos luomusiementä on saatavissa, hanki sitä, sillä pääsääntöisesti luomuviljelyssä on aina käytettävä luomutuotettua lisäysaineistoa. Kun haluat käyttää tavanomaista siementä, varmista että sinulla on käyttöön lupa. 

2. Mistä löytää ajankohtaisen tiedon saatavilla olevista luomusiemenistä ja taimista?
Moni viljelijä selvittää luomusiementilanteen soittamalla luomuneuvojalle, mutta Ruokaviraston pitämä luomulisäysaineistorekisteri palvelee netissä ympäri vuorokauden. Lajikkeet, joiden luonnonmukaisesti tuotettuja lisäysaineistoa on saatavilla, merkitään rekisteriin lajikkeen pakkaajan tai markkinoijan pyynnöstä. Siksi rekisterissä ei ole kaikkia markkinoilla olevia luomueriä. Linkki rekisteriin: luomulisäysaineistorekisteri.

3. Mikä tarkoittaa Ruokaviraston päätös yleisestä luvasta käyttää tavanomaista siementä tai lisäysaineistoa?
Lajit, joista luomulisäysaineistoa ei ole saatavilla, on merkitty Ruokaviraston yleiseen lupaan käyttää tavanomaisesti tuotettua lisäysaineistoa. Hankinta-ajankohta on voitava todistaa esimerkiksi tilausvahvistuksella, kuormakirjalla tai laskulla. Itse tuotetun lisäysaineiston osalta tositteina toimii varastokirjanpito, joka voidaan jäljittää lohkomuistiinpanoihin.

4. Mistä tiedän mitä tavanomaista siementä voi käyttää Ruokaviraston yleisellä luvalla? Eli missä se on?
Voimassa oleva lupapäätös on samassa paikassa kuin luomulisäysaineistorekisteri. 

5. Miksi yleisessä luvassa mainitaan myös lajikkeita?
Yleisessä luvassa mainitaan myös lajikkeita, jos yksikään saman lajin rekisteröidyistä vaihtoehtoisista lajikkeista ei ole soveltuva, esimerkiksi tärkkelys- ja varhaisperuna. Ruokaviraston luomuvalvonnalle (luomulisaysaineisto@ruokavirasto.fi) voi kuka tahansa tehdä ehdotuksia, jotka palvelevat yleinen luvan parempaa kohdentamista.

6. Ostin tavanomaista siementä marraskuussa yleisen luvan perusteella. Kylvöpäivän lähestyessä samaa lajiketta on kuitenkin nyt saatavana luomuna. Voinko käyttää hankkimaani tavanomaista siementä?

Et voi ilman ELY-keskuksen eräkohtaista lupaa. Mahdollisuus käyttää tavanomaista siementä tulevalla kasvukaudella yleiseen lupaan perustuen edellyttää, että laji on yleisessä luvassa, joka on voimassa 1. helmikuuta kylvövuonna.

Jos laji ei ole kansallisessa luettelossa, voit kuitenkin hakea tavanomaiselle siemenelle ELY-keskuksen eräkohtaista lupaa. Eräkohtainen lupa on voimassa aina yhden kasvukauden kerrallaan eli tulevan kasvukauden. Tulevan kasvukauden luvallisen käytön varmistamiseksi voit hakea lupaa jo esimerkiksi marraskuussa. 

Tavanomaisen siemenen ostaminen varastoon ei siis ole suositeltavaa.

7. Mitä jos eräkohtaisen luvan haku viivästyy yli huhtikuun?
Lupaa on haettava ELY-keskuksesta huhtikuun loppuun mennessä. Päivämäärä on olemassa käytännön syistä: Kylvöpäivä lähestyy, mutta hakemusten käsittely voi viedä aikaa esimerkiksi ruuhkan takia. Jos luvanhaku myöhästyy, pitää olla perusteltu syy, esimerkiksi luomulisäysaineiston toimitusongelma, kasvihuonetuotanto, sää-olosuhteet tai syyskylvöiset lajikkeet. Kyseessä voi olla myös kokonaan uusi toimija eli aloittava luomuviljelijä. Kaikissa tapauksissa lupaa saatava ennen kylvöä.

8. Sain tilaamaani luomusiemenen sijaan tavanomaista? Olin saanut jopa tilausvahvistuksen luomusiemenestä, mutta lienee enää myöhäistä yrittää hankkia luomusiementä muualta.
Hae ELY-keskukselta heti lupaa tavanomaisen siemenen käyttöön. Ilmeisestä pakkotilanteesta huolimatta tavanomaisen siemenen käyttö ei muutoin ole sallittua. Jos havaitset kylväneesi tavanomaisella siemenellä vaikkapa epähuomiossa, ilmoita siitä ELY-keskukselle. Tuotantotarkastuspäätöstä tehtäessä hankala tilanne otetaan huomioon lieventävänä tekijänä.

9. Voiko siirtymävaihelohkoilla käyttää tavanomaista siementä?
Siirtymävaihelohkoilla on noudatettava samoja vaatimuksia kuin muillakin luomuviljellyillä lohkoilla. Eli tavanomaista siementä voit käyttää vain yleisen tai toimijakohtaisen luvan perusteella. 

10. Sain viime vuoden keväällä eräkohtaisen luvan käyttää tavanomaista siementä, mutta en sitten kylvänytkään sitä. Voinko käyttää siemenen tänä vuonna?

Lupa koskee yksittäistä toimijaa yhden kasvukauden ajaksi kerrallaan. Jos luvan saanut erä jää kokonaan käyttämättä tai siitä jää osa ylivuotiseksi, on erän käyttöön haettava uusi lupa, ellei lajille ole sattumoisin yleistä lupaa kylvöajankohtana.

11. Soitin luomulisäysaineistorekisterissä mainitulle pakkaamolle, mutta sieltä ilmoitettiin, ettei haluamaani lajiketta ollut enää saatavissa luomutuotettuna. Pakkaaja suositteli, että ottaisin samaa lajiketta tavanomaisesti tuotettuna. Minusta tuntui kun olisin joutunut markkinointikikan kohteeksi!
Kevään sesonki on joskus niin kiireinen, etteivät pakkaamot tai jälleenmyyjät ehdi ilmoittaa loppuvista luomueristä Ruokavirastoon. Ilmoita Ruokaviraston luomuvalvontaan (luomulisaysaineisto@ruokavirasto.fi) jos epäilet, että markkinointitapaan liittyi jotakin sopimatonta.

12. Minulle tarjottiin sertifioitua luomusiementä lajikkeesta, jota ei ole mainittu Ruokaviraston lisäysaineistorekisterissä. Uskallanko ostaa?
Saatavilla olevat luomulisäysaineistoerät merkitään rekisteriin lajikkeen pakkaajan tai markkinoijan pyynnöstä. Siellä ei siis ole kaikkia markkinoilla olevia eriä. Luomusiementä voi esimerkiksi tuoda EU-maista normaalina sisämarkkinakauppana. Myös muilla EU-mailla on omat luomulisäysaineistorekisterinsä, ja ainakin kielitaitoiset voivat seurata mitä kaikkea muualla on tarjolla. Linkit eri maiden tietokantoihin löytyy EU:n komission nettisivulta. 

13. Sain vihreäksi värjättyä luomusiementä. Uskallanko käyttää?
Kasvinsuojeluainerekisterissä on myös bakteeripohjaita peittausaineita (esim. Cedomon ja Cerall), jotka soveltuvat luomukäyttöön. Aineet on tarkoitettu mm. viljojen laikku- ja nokitautien sekä siemenlevintäisten homesienten torjumiseksi. Vihreän väri erottaa luomupeitatun siemen kemiallisista peittausaineista.

14. Pitääkö siemenseoksen kaikkien osien olla luomutuotettuja?
Luomutuotannossa on käytettävä ensisijaisesti sellaisia seoksia, joiden kaikki osat ovat luonnonmukaisesti tuotettuja. Jos toimija haluaa käyttää seoksia, jossa on tavanomaisesti tuotettuja osia, on käyttöön haettava lupa ELY-keskuksesta. Lupaa ei tarvita, jos Ruokavirasto on antanut kaikille seoksen tavanomaisille osille yleisen luvan käyttää tavanomaista siementä.

15. Minkälaisen seuraamuksen saa, jos käyttää tavanomaista siementä ilman lupaa? 
Ruokaviraston laatiman ohjeistuksen mukaan luvattomasta käytöstä seuraa markkinointikielto. Markkinointikielto voi puolestaan aiheuttaa tukipuolella merkittäviä tukileikkauksia, joten tuotantotarkastuspäätöstä tehtäessä otetaan huomioon kuten käytön ilmeinen tahattomuus ja tavanomaisen siemenen vähäinen määrä (esimerkiksi siemenseoksissa). Toistuva luvaton käyttö voi puolestaan johtaa vakavampiin seuraamuksiin. Ennen markkinointikieltopäätöstä ELY-keskus antaa viljelijälle mahdollisuuden hallintolain 34 §:n mukaiseen asianosaisen kuulemiseen, jolloin viimeistään mahdolliset lieventävät kannattaa tuoda esiin.

16. Miten luomutarkastaja puuttuu harmaan siemenen käyttöön?

Sertifioimattoman eli ns. harmaan siemenen myyjä tulee luomutarkastajan tietoon, koska luomutilojen kaikkien hankintojen tulee olla tarkastettavissa mm. viljelijän varastokirjanpidossa ja tositteista. Useimmilla luomutarkastajilla ei kuitenkaan ole toimivaltaa kylvösiementen markkinavalvontaan eli velvollisuutta puuttua harmaan siemeneen kauppaan. Tarkastaja ei myöskään normaalisti kirjaa siemenen myyjän nimeä tuotantotarkastuskertomukseen, mikäli siemenen alkuperästä ei ole epäselvyyttä eli kun myyjän nimeä ei tarvita asian myöhempää selvittelyä varten. Tieto tai epäilys sertifioimattoman siemenen markkinoinnista voi siis mutkan kautta päätyä toimivaltaisen viranomaisen (esimerkiksi ELY-keskuksen) tietoon, mistä seuraa velvollisuus puuttua asiaan. 

17. Voinko ostaa naapuritilalta luomuviljaa ja käyttää sitä luomusiemenenä?

Joskus luomutiloilla käytetään siemeneksi viljaa, joka on hankittu rehuksi eli muuhun tarkoitukseen kuin kylvösiemeneksi. Se ei ole rangaistava teko. Siemenlain (600/2019) mukaan kylvösiemeneksi saa markkinoida vain sertifioitua eli virallisesti tarkastettua siementä, ja markkinoinniksi luetaan myös tilojen välinen kylvösiemenkauppa. Muodollisesti siis edes harmaan siemenen ostaminen ei ole rangaistava teko. Sen sijaan harmaan siemenen myyjä voi paljastua viranomaiselle luomuviljelijän tarkastustietojen kautta. Harmaan siemenen ostaja ottaa riskin myös hukkakauran suhteen.

Sivu on viimeksi päivitetty 10.4.2024